Nadační fond

Chodov pomáhá

založen 2022

Pojďte s námi podpořit dobrou věc. Pomáhat se dá různě.

Finanční dar
na náš transparentní účet

Finanční dar

Nadační fond má v plánu realizovat veřejné sbírky pro účely NF, o jejichž konání Vás město Chodov bude vždy informovat.
Pomoci můžete také finančním darem vloženým přímo a transparentní účet. V případě potřeby pro Vás máme připravené všechny potřebné formuláře.

Proč jsme Nadační fond vlastně založili?

Mnozí z vás, kteří nám chtěli pomáhat nebo pravidelně pomáhali mnoho let, ať už finančními či jinými dary, se nás ptali, kdo vlastně tuto pomoc dostane. Proč necílíme na naše spoluobčany na naše chodovské instituce a pod. A to nás přivedlo k myšlence založit náš vlastní Nadační fond Chodov pomáhá a soustředit veškerou pomoc těm nejbližším.